mu h5 zalo
Quét QR để tham gia nhóm Zalo & nhận Code!

Thông báo gộp máy chủ Cụm 7,8 và Cụm 9,10


Tin tức Đăng vào lúc: 26-06-2022 08:42 GraceHuynh


Thông báo gộp máy chủ Cụm 7,8 và Cụm 9,10

Thời gian: 15h ngày 27/6

Gộp máy chủ Cụm 7,8 và Cụm 9,10

Dự kiến: 30p

Vui lòng thoát game trước 10p để tránh lỗi

Xin chân thành cảm ơn!

MU H5 kính báo,

Truy cập FanpageGroup để cập nhật những thông tin cũng như giftcode mới nhất từ game!


Bài viết cùng chuyên mục
MU H5 trên Facebook