mu h5 zalo
Quét QR để tham gia nhóm Zalo & nhận Code!

Thông báo gộp máy chủ 3/10


Tin tức Đăng vào lúc: 02-10-2022 22:59 GraceHuynh


Thông báo gộp máy chủ 3/10

Thời gian: 10h ngày 3/10/2022

Gộp các máy chủ:

1-21

22-23

Thoát game trước 10p tránh lỗi mất vật phẩm!

MU H5 kính báo,

Truy cập FanpageGroup để cập nhật những thông tin cũng như giftcode mới nhất từ game!


Bài viết cùng chuyên mục
MU H5 trên Facebook