mu h5 zalo
Quét QR để tham gia nhóm Zalo & nhận Code!

Thông báo gộp máy chủ 21/07/2022


Tin tức Đăng vào lúc: 20-07-2022 17:40 GraceHuynh


Thông báo gộp máy chủ 21/07/2022

Các máy chủ gộp

Cụm 11,12,13 + máy chủ 14

Thời gian

8h ngày 21/07/2022

Vui lòng thoát game trước 10p tránh lỗi nhân vật

 

MU H5 kính báo,

Truy cập FanpageGroup để cập nhật những thông tin cũng như giftcode mới nhất từ game!


Bài viết cùng chuyên mục
MU H5 trên Facebook