mu h5 zalo
Quét QR để tham gia nhóm Zalo & nhận Code!

Thông báo gộp máy chủ 2/8/2022


Tin tức Đăng vào lúc: 01-08-2022 16:57 GraceHuynh


Thông báo gộp máy chủ 2/8/2022

Thời gian:

10h 2/8/2022

Máy chủ gộp

1-10 + 11-14

15+16

Vui lòng thoát game trước 10p để tránh lỗi nhân vật

MU H5 kính báo,

Truy cập FanpageGroup để cập nhật những thông tin cũng như giftcode mới nhất từ game!


Bài viết cùng chuyên mục
MU H5 trên Facebook