mu h5 zalo
Quét QR để tham gia nhóm Zalo & nhận Code!

Thông báo gộp máy chủ 11+12


Tin tức Đăng vào lúc: 29-06-2022 10:01 GraceHuynh


Thông báo gộp máy chủ 11+12

Các máy chủ gộp

  • Khởi nguyên 11+12

Thời gian gộp

19h ngày 29/6/2022 (30 phút)

Thoát game trước thời gian gộp 10p để tránh bị lỗi!

MU H5 kính báo,

Truy cập FanpageGroup để cập nhật những thông tin cũng như giftcode mới nhất từ game!


Bài viết cùng chuyên mục
MU H5 trên Facebook