mu h5 zalo
Quét QR để tham gia nhóm Zalo & nhận Code!

Máy chủ mới Khởi Nguyên 36 + Gộp máy chủ


Tin tức Đăng vào lúc: 30-12-2022 17:23 GraceHuynh


Máy chủ mới Khởi Nguyên 36 + Gộp máy chủ

MU - Khởi Nguyên xin thông báo Khai mở máy chủ mới KN 36

🔰 Thông tin chi tiết máy chủ:

⏰ Open Server: 10h 31/12/2022

==================

Gộp máy chủ 1-33

Thời gian: 10h 31/12/2022

MU H5 kính báo,

Truy cập FanpageGroup để cập nhật những thông tin cũng như giftcode mới nhất từ game!


Bài viết cùng chuyên mục
MU H5 trên Facebook