[Sự kiện] Đua TOP lực chiến MU Khởi Nguyên 14

19-08-2021

Nội dung Đua top lực chiến máy chủ KN 14 Thời gian Thời gian đua TOP đến hết ngày 29/08/2021 (đúng 10:00 sẽ chốt TOP) Phần thưởng: Top 1: 500k xu + 50 lượt quay Top 2: 300k xu + 40 lượt quay Top 3: 200k xu + 30 lượt quay Top 4: 100k xu + 20 lượt quay Top 5-10: 50...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến MU Khởi Nguyên 13

12-08-2021

Nội dung Đua top lực chiến máy chủ KN 13 Thời gian Thời gian đua TOP đến hết ngày 22/08/2021 (đúng 10h00 sẽ chốt TOP) Phần thưởng: Top 1: 500k xu + 50 lượt quay Top 2: 300k xu + 40 lượt quay Top 3: 200k xu + 30 lượt quay Top 4: 100k xu + 20 lượt quay Top 5-10: 50k xu ...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến MU Khởi Nguyên 12

05-08-2021

Nội dung Đua top lực chiến máy chủ KN 12 Thời gian Thời gian đua TOP đến hết ngày 14/08/2021 (đúng 23h30 sẽ chốt TOP) Phần thưởng: Top 1: 500k xu + 50 lượt quay Top 2: 300k xu + 40 lượt quay Top 3: 200k xu + 30 lượt quay Top 4: 100k xu + 20 lượt quay Top 5-10: 50k xu ...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến MU Khởi Nguyên 11

30-07-2021

Nội dung Đua top lực chiến máy chủ KN 11 Thời gian Thời gian đua TOP đến hết ngày 07/08/2021 (đúng 23h30 sẽ chốt TOP) Phần thưởng: Top 1: 500k xu + 50 lượt quay Top 2: 300k xu + 40 lượt quay Top 3: 200k xu + 30 lượt quay Top 4: 100k xu + 20 lượt quay Top 5-10: 50k xu ...

[Sự kiện] Ưu đãi 50% giá trị nạp

23-07-2021

Thời gian: từ ngày 23/7 đến hết ngày 25/7 Nạp thẻ tại: http://muh5z.com/user/payment Chúc các bạn chơi game vui vẻ! ...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến MU Khởi Nguyên 10

22-07-2021

Nội dung Đua top lực chiến máy chủ KN 10 Thời gian Thời gian đua TOP đến hết ngày 31/07/2021 (đúng 23h30 sẽ chốt TOP) Phần thưởng: Top 1: 500k xu + 50 lượt quay Top 2: 300k xu + 40 lượt quay Top 3: 200k xu + 30 lượt quay Top 4: 100k xu + 20 lượt quay Top 5-10: 50k xu ...