[Sự kiện] Đua TOP lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S22

14-10-2021

Nội dung ⚜️⚜️ Đua top lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S22 ⚜️⚜️ Thời gian Thời gian đua TOP đến 10:00 ngày 26.10.2021. Chốt TOP, phát thưởng và công bố kết quả trên Fanpage MU Khởi Nguyên - Vnagame Phần thưởng: Top...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S21

08-10-2021

Nội dung ⚜️⚜️ Đua top lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S21 ⚜️⚜️ Thời gian Thời gian đua TOP đến 10:00 ngày 19.10.2021. Chốt TOP, phát thưởng và công bố kết quả trên Fanpage MU Khởi Nguyên - Vnagame Phần thưởng: Top...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S20

30-09-2021

Nội dung ⚜️⚜️ Đua top lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S20 ⚜️⚜️ Thời gian Thời gian đua TOP đến 10:00 ngày 12.10.2021. Chốt TOP, phát thưởng và công bố kết quả trên Fanpage MU Khởi Nguyên - Vnagame Phần thưởng: Top...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S19

22-09-2021

Nội dung ⚜️⚜️ Đua top lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S19 ⚜️⚜️ Thời gian Thời gian đua TOP đến 10:00 ngày 05/10/2021. Chốt TOP, phát thưởng và công bố kết quả trên Fanpage MU Khởi Nguyên - Vnagame -------------------...

[Sự kiện] Đua TOP lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S18

15-09-2021

Nội dung ⚜️⚜️ Đua top lực chiến máy chủ Khởi Nguyên S18 ⚜️⚜️ Thời gian Thời gian đua TOP đến 10:00 ngày 28/09/2021. Chốt TOP, phát thưởng và công bố kết quả trên Fanpage MU Khởi Nguyên - Vnagame Phần thưởng: Top...

[Sự kiện] Bang Hội Tranh Bá - hiệu Lệnh Anh Hùng

11-09-2021

[ Event ] BANG HỘI TRANH BÁ - HIỆU LỆNH ANH HÙNG Khi tiếng trống trận vang lên cũng là lúc một trận đánh lớn sắp diễn ra, một chiến trường khốc liệt giữa các bang hội chiến đấu không khoan nhượng tranh giành nhau để có thể là...